Aan deze website wordt momenteel gewerkt.
Hierdoor kunnen sommige toepassingen niet werken, fout worden weergegeven of foutieve informatie bevatten.
Indien u vragen heeft mail naar contact@dekreekvzw.be

Visie & missie


 

Wat is de Kreek eigenlijk?

Begin de jaren '80 stichtten enkele jonge mensen VZW De Kreek op. De oprichters waren een groep enthousiastelingen, die al ervaring hadden opgedaan bij andere organisaties en die een eigen, jonge en onafhankelijke organisatie wilden opzetten. Zo is de Kreek uitgegroeid tot een solide vzw, die als jeugdorganisatie ondersteuning geniet van de Provincie Antwerpen.


De Kreek staat voor creatieve kampen voor kinderen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking. Er zijn ook andere organisaties op dit terrein actief. Toch heeft de Kreek een eigen ideologie. De vzw werkt inclusief: normaal begaafde en personen met een verstandelijke beperking gaan samen op kamp. Dat is het ideeëngoed dat aan de activiteiten van de Kreek ten grondslag ligt.

Iedereen weet wel wat integratie is, maar al te vaak blijft het in het dagelijks leven al te vaak een vaag idee. Doorgaans blijft een aanzienlijke afstand tussen wij en de ander (blank/gekleurd, gezond/gehandicapt, laaggeschoold/hooggeschoold) bestaan. Bovendien begint het onderscheid tussen “wij” en “de ander” al op zeer jonge leeftijd. Van jongs af aan wordt een kind gesocialiseerd in een bepaalde groep. Meestal is dat de groep waarin het kind geboren is. Een kind groeit op, krijgt vanuit de opvoeding bepaalde normen en waarden mee en behoort aldus tot een bepaalde groep. Daar is niet mis mee. Het is een fundamentele behoefte van een individu tot een bepaalde groep te behoren. Maar zo’n groepsvorming houdt altijd het risico in bepaalde mensen uit te sluiten. Want zo’n groep wordt niet alleen gevormd door het aanvaarden van de gemeenschappelijke kenmerken van de groepsleden (het “wij”-gevoel), tegelijk wordt zo’n groep afgelijnd door zich af te zetten tegen de kenmerken die bepalend zijn voor andere groepen (de “ander”). Een kind dat dus nooit in aanraking komt met een persoon met een handicap, zal hem beschouwen als een “ander”, als iemand die niet tot zijn groep behoort. De Kreek gelooft in het belang van een kind op jonge leeftijd al te laten kennismaken met een “ander” (in het geval van de Kreek: een persoon met een verstandelijke beperking). Jong geleerd is immers oud gedaan. Een kind op jonge leeftijd doen beseffen dat zijn perspectief niet het enige is, dat niet alle kinderen of volwassenen even vlot mee kunnen of even goed kunnen lezen, zodat het kind uiteindelijk leert rekening houden met zowel eigen beperkingen als de beperkingen van anderen, dat is de betrachting van de Kreek.


De Kreek gelooft in een speelse, ongedwongen aanpak. Op kamp. Daarom zijn onze vakanties voor één derde toegankelijk voor kinderen zonder een verstandelijke beperking. In de praktijk ligt dit percentage wel wat lager, en verschilt sterk van kamp tot kamp. In het verleden hebben de Kreekkampen reeds bewezen dat het systeem werkt. Kinderen maken na verloop van tijd geen onderscheid meer tussen een kind zonder - of een gast met een beperking.


Om deze opzet de beste kans op slagen te geven, kiest de Kreek voor kleinschaligheid, zodat de gasten voldoende kans krijgen elkaar goed te leren kennen. Op een zomerkamp gaan maximaal 30 gasten mee, die tijdens de activiteiten nog eens opgesplitst worden in kleinere groepjes, aangepast aan de verschillende mogelijkheden van de gasten. De focus ligt duidelijk op de kampen, maar buiten de zomerkampen richt de kreek ook een aantal weekends en dagactiviteiten in. Deze weekends zijn meestal eerder kleinschalig, en richten zich in tegenstelling tot de kampen tot bepaalde groepen: 18+, 14 -16, 14- ,...


Aan integratie werken, betekent niet alleen mentale maar ook concrete drempels weg te werken. Dat houdt voor de Kreek vooral in dat de deelnameprijs geen drempel mag vormen. De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden en de vzw gaat zeer rationeel en zuinig met haar middelen om. De kreek wordt dan ook volledig gedragen door onbezoldigde vrijwilligers.