Aan deze website wordt momenteel gewerkt.
Hierdoor kunnen sommige toepassingen niet werken, fout worden weergegeven of foutieve informatie bevatten.
Indien u vragen heeft mail naar contact@dekreekvzw.be

Onze Kreekkampen


De Kreek organiseert jaarlijks 3 kampen.

Voor wie?

Iedereen is welkom op onze vakanties. Onze deelnemers zijn kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder een verstandelijke beperking. Deze beperking kan licht, matig of ernstig zijn.

Talrijke activiteiten

Onze monitoren verzinnen dagelijks een hoop creative activiteiten zodat elke gast met zijn capaciteiten kan deelnemen en de tijd van zijn leven beleeft.

De Kreek zit in de Ardennen

Naar goede oude gewoonte organiseren wij ieder jaar drie zomerse Kreekkampen. Deze kampen gaan door in Bérismenil.
Wij hebben voor Berismenil gekozen omdat :

  • deze plaats ons de nodige accommodatie biedt;
  • men ons een aantal faciliteiten toekent die noodzakelijk zijn voor een goede werking;
  • het een betaalbare verblijfplaats is. (Door een herziening in de subsidieregeling komen wij niet langer in aanmerking voor subsidies. We moeten dus zuinig met onze middelen omspringen)

Wij beseffen heel goed dat de afstand naar Berismenil voor sommigen een hinderpaal is.
Dit probleem kan misschien opgelost worden door :

  • Carpooling (je kan bij ons een adressenlijst opvragen van Kreek-ers die in jouw buurt wonen);
  • Met de auto

Voordelig op kamp

Dat houdt voor de Kreek vooral in dat de deelnameprijs geen drempel mag vormen. De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden en de vzw gaat zeer rationeel en zuinig met haar middelen om. De kreek wordt dan ook volledig gedragen door onbezoldigde vrijwilligers.

De kampprijs bedraagt 300€ per persoon.